Företagsmassage

- Massage är en mycket uppskattad och effektiv form av friskvård -

Företag idag har insett värdet av massage på arbetsplatsen. Personal med god hälsa leder till färre sjukskrivningar och läger rehabiliterings-kostnader.

Ger ökad arbetsglädje, lägre stressnivå och långtidsfrisk personal.

  • Företagsmassage kontakta; Yvonne Holmgren 070 - 363 59 27