CranioSacral terapi 

Det craniosacrala systemet är intimt kopplat till alla celler i kroppen, nervsystemet, rörelseapparaten, matspjälkningen och hormonsystemet. Hela kroppen består av olika hinnor, membran. Dessa hinnor sitter ihop med nästa hinna och nästa och sammanfogar på så vis hela kroppen till en enhet, där varje del kan påverka de andra.

Craniosacral terapi syftar till att återställa balansen i det craniosacrala systemet. Man jobbar med ett mjukt tryck och mjuka rörelser för att hjälpa kroppen att hitta tillbaka till sin optimala lodlinje och en balanserad craniosacral rytm. Ett hydrauliskt system från kraniet till korsbenet. Där centrala nervsystemet, hjärnhinnorna och de ben där hinnorna fäster, kraniets ledstrukturer, ryggradens kotor ner till bäckenet och korsbenet samt ryggmärgsvätskan ingår.

Med hjälp av mjuka, enkla rörelser kan man balansera kroppen så att flödet kommer i rytm och kroppen återtar sin naturliga rörelse. Med endast lätt beröring, som påverkar djupa system i kroppen. Behandlingen mobiliserar kroppens fascia och membran runt centrala nervsystemet, samt släpper på låsningar och blockeringar i kroppen. Man hjälper kroppen att läka sig själv. Ofta när man löser upp spänningar på det här sättet händer det att gamla minnen och känslor som varit inlåsta i cellminnet aktiveras och kommer upp till ytan för att helas. Metoden passar lika bra för fysiska som emotionella problem. En mycket avslappnande behandling som ges när man ligger på rygg med kläderna på.

CranioSacral terapi har visat sig vara effektiv vid;

  • Whiplashskador
  • Huvudvärk & migrän
  • Rygg, axlar, nacke & höftproblem
  • Trötthetssyndrom
  • Utbrändhet & stress
  • Koncentrationssvårigheter

Behandlingen inverkar positivt på en persons fysiska, emotionella och mentala hälsa. Den amerikanske osteopaten William G Sutherland utvecklade på 1920-talet den craniosacrala behandlingsmetoden.

Pris CranioSacral terapi 


CranioSacral Terapi

700 kr

Enovy´s 75

Ryggmassage och Craniosacral terapi 

975 kr